top of page

PER PERSONDATA og hans sikre cykel

Visuelt design til og animation af informationsfilm udviklet til Medierådet for Børn og Unge i forbindelse med kampagne om persondatasikkerhed målrettet folkeskoleelever.

 

På baggrund af manuskriptoplæg fra Medierådet for Børn og Unge udviklede jeg et storyboard samt karakterer og visuelt design til informationsvideoen "Per Persondata og hans sikre cykel". Herefter animerede jeg den færdige video. Under hele forløbet havde vi løbende feedbackrunder til eventuelle rettelser og justeringer. 

Videoen er startskuddet på kampagnen "Persondata-hva'-for-noget?", som er undervisningsmateriale til elever i grundskolen. Formålet er at styrke børn og unges viden om og kritiske forståelse omkring persondata, deres rettigheder og sikkerhed på nettet.

Se mere hos Medierådet for Børn og Unge. 

Se endnu et eksempel på animation her

bottom of page