DEN ØKOLOGISKE

FORBRUGER

Illustrationer til artikel for Landbrug & Fødevarer.

3 illustrationer af 3 forskellige forbrugertyper til artiklen "Hvem er den økologiske forbruger?". 

Stilen er naiv og enkel med én bærende farve for hver forbruger.

 

Se endnu et eksempel på illustrationer her